Među mnogobrojnim zabavama američkih bundeva festivala (detalji o kojima se može naći u članku