Nedostatek vody v chatě není důvodem k odmítnutí uspořádání květinových záhonů a květinových záhonů,