Cedrovine su šume za ljude. Zrak je nevjerojatno čist, a prirodno je, jer cedar