Cedrové lesy jsou léčivé pro lidi. Vzduch je neuvěřitelně čistý a je to přirozené,