"Момчета, нека живеем заедно!" - тази фраза на котката "Леополд" също е от значение