Svi na jedan ili drugi način pokušavamo spasiti u izgradnji - kupiti materijale po