Kraftsman - one of the most popular American styles for suburban housing, which literally
Kraftsman - jeden z nejpopulárnějších amerických stylů pro příměstské bydlení, který doslovně překládá jako