Razmišljala sam o tome što je za mene sedmi dan? I dalje sam se