Ne posebno poštuju rusku hrpu čarapa (čak i riječi) i kažu o dosadnoj osobi: