Μεταξύ των εξωτικών της κολοκύθας που καλλιεργούσαν στη χώρα, είχα με κάποιο τρόπο μια