Među eksotikama bundeve uzgojene u zemlji, nekako sam imao sumnjivu Tladiant. Botanički podaci Tladianta