Am Ende des 20. Jahrhunderts entstanden neue Technologien in der Pflanzenproduktion, die es ermöglichten,
Na konci dvacátého století se v rostlinné výrobě objevily nové technologie, které umožnily spravovat