1900-luvun lopulla kasvintuotannossa syntyi uusi teknologia, jonka ansiosta kasveja pystyttiin hallitsemaan ja viljelyn lähestymistavat