Vrijeme parenja je u punom zamahu, a dok su dojmovi vrlo svježi, ponudim da
Nitko nije tajna da je dobro odabrana tla za uzgoj sadnica, uz kvalitetu sjemena,