Naravno, bilo je potrebno pažljivo razmišljati o tlu u natjecanju Agrofirma "Partner". Eksperiment. Pa