Immediately I admit, I do not zealous with planting - I leave the area
Okamžitě přiznám, že nemám zármutek s výsadbou - opouštím oblast pro lidi, především pro