בקיץ הזה, ביקר אותי רעיון טוב - לעשות איזושהי אינדיבידואליות בבית כפרי שלנו, כך
This summer, I was visited by a good idea - to make some kind
Musim panas ini, saya dikunjungi oleh ide yang baik - untuk membuat semacam individualitas