Tulipány zahradní třídy Triumph jsou od počátku XX. Století odvozeny přechodem tříd tříd Darwinových