Vahvan tuulen aiheuttamat ongelmat vuosittain häiritsevät kesäasukkaita, joiden tontit ovat korkeilla tai avoimilla paikoilla.