Za većinu ljetnih stanovnika, povrće je pitanje brige i požude. No, sve ne smatraju