Ne slavim Valentinovo, ali mladi ljudi vole ovaj praznik. Djeca u školi vole dati