Lagagenarije je bio poznat u Europi i Aziji još od davnih vremena. Prema Pliniju