S dolaskom hladnog vremena su prazne ne samo kreveta, ali i rezervoari: vodene biljke