Krajiny, vytvořené pomocí dekorativních materiálů, se v našich chatkách nacházejí stále častěji. Tato technika