Hospodářský podnik má další boom. To je z velké části způsobeno ekonomickou situací v