Život u zemlji ne zaustavlja se na trenutak. Sve bi trebalo biti pri ruci,