Aluminijske žice unutar zgrada sada ne koriste. Covsem, ne malo. Samo bakar. O njima