Proljeće kod farmera kamiona - vrijeme ozbiljnih poslova i briga. Ali morate se odmoriti,